Proficiat, Baptist!

Woensdag was er geen school voor de kinderen. Leuk voor hen, maar extra leuk voor Baptist want hij was net die dag jarig. Vandaag trakteerde hij ons op een zakje snoepjes. Dank je wel, Baptist en nogmaals dikke proficiat!